Ekonomi

Antalya’da enerji verimliliği ve geleceği konuşuldu

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) üye buluşmalarında, Antalya’da güç verimliliği ve geleceği konuşuldu.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) üye buluşmalarının konukları; Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Lideri Prof. Dr. İbrahim Atmaca, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şube Lideri Mehmet Soner Akdoğan, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Antalya Şube Lideri Şaban Tat oldu. ANTGİAD İdare Heyeti Lideri Osman Sert, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Lideri Abdullah Erdoğan ve ANTGİAD Üyeleri’nin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Antalya’da, güç verimliliği ve geleceği konuşuldu.

“Birlikte hareket etmek önemli”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ANTGİAD İdare Konseyi Lideri Osman Sert, Antalya’da yerel dinamiklerin birlikte hareket etmesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Lise çağındaki öğrencilerde sorunlara ortak çözüm üretebilme yeteneğinde OECD ülkeleri arasında Türkiye’nin sonuncu sırada yer aldığına işaret eden Sert, “Sorunlara ortak çözüm üretebilme yeteneğinde Avrupa ülkelerinde sonuncuyuz. Bu ülkemizin geleceği için önemli bir gösterge olabilir mi? Bizler bunu en azından bu ortamları sağlayarak, birlikte hareket etme kültürünü geliştirerek, şehrin sorunlarına birlikte çözüm üreterek aşabiliriz. Belki de yeni nesillere örnek olabiliriz” dedi.

“Krediye ulaşma konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu görüyoruz”

Ekonomiye ait de değerlendirmelerde bulunan Sert, Merkez Bankasının siyaset faizini tek haneye düşürdüğünü hatırlattı. Faizler düşerken enflasyonun yükseldiğine dikkat çeken Sert, “Enflasyon yüzde 85’lerde. Krediye ulaşma konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Politika faizimiz yüzde 9 ama yüzde 40 ile ticari kredi bulmakta zorlanıyoruz. Vadeler de çok kısa. ÖTV düzenlemeleri yapılıyor, fakat bankalar taşıt kredisi vermiyor. Böyle bir konjonktürde ekonomik büyümeyi biz nasıl daha iyi noktaya getireceğiz? Şüphe uyandırıyor” diye konuştu.

“Yabancı göçmen sorunuyla karşı karşıyayız”

Antalya’nın yabancı göçmen sorunuyla karşı karşıya olduğunu da belirten Sert, “Rusya-Ukrayna kriziyle Antalya’ya karşı bir talep oluştu. Bu da konut ve kira fiyatlarının önemli olarak sıçramasına sebebiyet verdi. Kiminle konuşsak daima mülk sahibiyle kiracılar ortasında sorun olduğunu görüyoruz. Bunun bilhassa mahallî halk ve memurlar için önemli külfet oluşturduğunu görüyoruz. Tayin isteyen memurların olduğunu duyuyoruz ki bunlar tasa vericidir. Antalya, Avrupa’nın Monako’su üzere talep edilen bir kent olabilir fakat bunun altyapısı oluşmadan değerli bir kentte yaşamanın mümkün olmadığını görüyoruz. Bunlarla ilgili problemlerin gerek sivil toplum kuruluşlarının teklifleriyle gerekse odalarımız ve BAKSİFED federasyonumuzla, mahallî dinamiklerimizle birlikte çözülmesi gerektiğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Başkan Sert’in konuşmasından sonra gerçekleştirilen panelde konuşan meslek odası başkanları ise enerji verimliliğine dikkat çekti.

“Enerji verimliliği sağlayan sistemlere geçiş önemli”

Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, konuşmasında, dünya olarak covid-19 pandemisi ile büyük bir sınavdan geçtiğimizi belirterek, “Yaşadığımız bu salgın, aslında global meseleler karşısında dünyamızın, iktisattan toplumsal hayata kadar birçok alanda kırılgan bir yapıya sahip olduğunu da gözler önüne serdi” dedi. Atmaca konuşmasını, “Unutulan bir öbür gerçek de aslında sonuçlarıyla pandemiden daha büyük bir kriz oluşturacağını düşündüğümüz iklim değişikliği gerçeğidir. İklim değişikliğine neden olan olgunun yakıt tüketimleri sonucu olan karbon salınımları olduğunu biliyoruz. Karbonsuzlaşma yolunda değerli adımlar, telaffuzdan öteye taşınarak eylemsel olarak atılmazsa bu krizin de ağır faturalarıyla yüzleşmemiz kaçınılmaz gözükmektedir. Yakıt tüketimlerinin azaltmanın yolu ise bugün tartışacağımız gücün verimli kullanılmasından geçmektedir. Bu hususta dikkat çekilmesi gereken en kıymetli nokta ise binalarda tüketilen güç ölçüsü olarak göze çarpmaktadır. Çünkü binalarda neredeyse endüstride üretim için kullanılan kadar güç ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su ve aydınlatma emelli olarak kullanılmaktadır. Bilhassa ticari binalar olarak nitelendirebileceğimiz otel, alışveriş merkezi, ofis binaları üzere çok sayıda insanın kullandığı büyük binalar da güç verimliliği için alınması gereken değerli önlemler mevcuttur. Bunun başında akıllı bina otomasyon sistemleri gelmektedir. Tekrar bu tıp binalarda ısı pompaları ile hava, su, topraktaki enerjiyi kullanarak verimlilik sağlamak da mümkündür. Kapalı ortamların havalandırılması kıymetli olmakla birlikte güç verimliliği için ısı geri kazanım sistemlerinin kesinlikle tercih edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bütün bunlardan evvel binanın yalıtımlı olması kıymetlidir. Bu çerçevede de bilhassa son günlerde yaygınlaşan eksiksiz cam cephe bina tercihlerinden güç verimliliği bünyesinde vazgeçmemiz gerekmektedir.” şeklinde sürdürdü. Atmaca, sorulan bir soru üzerine, enerji verimli ısı pompası sistemlerinin örtü altı tarımsal üretimde seraların ısıtılması ve soğutulması için de kullanılabileceğini, bu çerçevede yüzey suları veya yer altı su kaynaklı ısı pompalarının tercihi ile enerji verimli iklimlendirme sağlanabileceğini de sözlerine ekledi.

“Yüzümüzü güneşe dönmeliyiz”

Enerjideki planlamanın önemine dikkat çeken EMO Antalya Şube Başkanı Şaban Tat ise, “Tüm dünyada gücün ehemmiyetinin girerek arttığı bir periyotta güç verimliliği ülkemiz için en değerli ögelerden bir tanesi olmuştur” deyip, güç verimliliğinin yalnızca Güç Verimliliği Haftası’nda konuşulmaması gerektiğini belirterek bir ömür biçimi haline gelmesi gerektiğini vurguladı. Tat, bu hususun ilkokul seviyesinde bir ders haline gelmesi gerektiğine de değinerek, elektrik faturalarındaki tarife modellerinde de yalnızca faturamızı inceleyerek seçeceğimiz tarife modeli ile fatura meblağının daha da düşürülebileceğini söyledi.

Yenilenebilir güç kaynağı olarak yüzümüzü güneşe dönmemiz gerektiğini kaydeden Tat, güçte dışa bağımlılığı en aza indirmek gerektiğinin de altını çizdi. GES yatırımları üzerinde duran Tat, çatıların artık bağımsız bir kısımdan oluşması gerektiğini ve her boş kalan çatının bu ülke için ulusal servet olduğunu söyledi.

Tat, önümüzdeki periyotta karbon ayak izinin çok ehemmiyet arz edeceğini, tesislerin güç tüketiminin ne kadarının yenilenebilir güçten olduğunun belgelenecek olduğunu ve I-REC sertifikası kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini de belirtti.

“Enerji kaynaklarının hızla tüketilmesi, ülkeleri enerji verimliği konusunda çalışmalar ve yatırımlar yapmaya sevk etmiştir”

İMO Antalya Şube Lideri Mehmet Soner Akdoğan ise, “Enerji ihtiyacı; gerek nüfus artışı, endüstrileşme, teknolojik gelişmeler ve insanlardaki konfor talebinden ötürü her geçen gün artmaktadır. Artan bu ihtiyacın karşılanması için güç kaynaklarının süratle tüketilmesi, güç fiyatlarının süratle yükselmesi, ülkeleri güç verimliği konusunda çalışmalar ve yatırımlar yapmaya sevk etmiştir.

Japonya ve batılı ülkelerde, 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizleri birinci güç verimliliği stratejilerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına yol açmıştır. Ülkemizde ise 1995-2007 yılları ortasında sanayi kesiminde güç idaresi gönüllülük aslına nazaran yürütülürken, birinci sefer 2007 yılında çıkarılan Güç Verimliliği Kanunu ile bina, sanayi ve hizmet bölümünde zarurî hale getirilmiştir. 2008 yılında Binalarda Güç Performansı yönetmeliği çıkmış; yapılara güç sınıfı belirlenmesi, belirlenen güç sınıfını sağlamayan yapıların tespit edilmesi, yeni inşa edilen yapıların güç sınıflarına nazaran inşa edilmesi yönetmelikte belirtilmiştir. Şubat 2022 yılında yönetmelik 6. sefer revize olmuştur. Bu revizyonla birlikte, yönetmeliğin 10. kısmında yenilenebilir güç kaynaklarının kullanımı ve neredeyse sıfır güçlü bina tarifi gündemimize girmiştir. Son revizyona kadar en az C sınıfı yapılar inşa edilmesi yahut mevcut yapıların C sınıfı olması öngörülürken, son revizyonla birlikte neredeyse sıfır güçlü bina niteliğindeki binaların güç kimlik dokümanındaki güç performans sınıflarının B yahut daha yeterli olması tıpkı vakitte birincil güç gereksiniminin en az yüzde on oranında yenilenebilir güç kullanımına sahip olması mecburî kılınmıştır.

Kağıt üzerinde hoş düzenlemeler yapılırken, maalesef uygulamada kontrol yetersizliğinden ötürü gerekli uygulamalar hakikat işlememektedir. Antalya özelinde mevcut ve inşa edilen yapılar için hazırlanan evraklarda en az C sınıfı güç kimlik evrakı yeterliğini sağlamaktadır. Bilhassa mevcut binalar için bunun gerçekçi olmadığı hepimizin malumudur. Binaların güç kimlik dokümanı sınıflandırmaları Etraf Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirdiği mimar ve mühendisler tarafından yapılmakta ve düzenlenen dokümanlar yeniden bakanlık tarafından denetlenmektedir. Gerçeğe muhalif doküman düzenleyen mimar ve mühendislere birkaç ay evrak düzenlememe cezası verilmektedir. Kanun ve yönetmeliklerle güç verimliliğiyle ilgili gerekli düzenlemeler yapılmış lakin kesimdeki denetimsizliklerden ötürü gerçek manada hedeflenen muvaffakiyete ulaştığını söylenemez” halinde konuştu.

Soru yanıt ile devam eden toplantı; ANTGİAD Lideri Osman Sert tarafından, günün anısına konuk konuşmacılar MMO Antalya Şube Lideri Prof. Dr. İbrahim Atmaca, İMO Antalya Şube Lideri Mehmet Soner Akdoğan ve EMO Antalya Şube Lideri Şaban Tat’a plaket takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. – ANTALYA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Vip elit Bağcılar escort Bayan numaraları
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler